Verejné obstarávanie a zverejnenie

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-00 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 1 ČOV Malacky"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-01 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 2 ČOV Rohožník"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-02 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 3 ČOV Myjava"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-03 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 4 ČOV Brezová pod Bradlom"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-04 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 5 ČOV Holíč"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-05 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 6 ČOV Skalica"

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 22-10-RF1-03-A-06 "Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 7 ČOV Šaštín-Stráže"

Zmluva o združenej dodávke plynu 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny 2024

Rámcová dohoda č. 22-12-RF1-10-A-00 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky KPaEH pri ČOV Vrakuňa“ a Dodatok č. 1

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. OST/1013/2022/BVS

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre MO č. 1112739

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre SO a VO č. 1112740

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre MO č. 1112739

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre SO a VO č. 1112740

Dohoda o ukončení Rámcovej dohody o združenej dodávke zemného plynu č. 5150242382

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-00 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 1 ČOV Malacky“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-01 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 2 ČOV Rohožník“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-02 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 3 ČOV Myjava“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-03 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 4 ČOV Brezová pod Bradlom“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-04 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 5 ČOV Holíč“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-05 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 6 ČOV Skalica“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-06 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 7 ČOV Šaštín-Stráže“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-07 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 8 ČOV Senec“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-08 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 9 ČOV Modra“

Rámcová dohoda č. 22-10-RF1-03-A-09 „Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd pre časť č. 10 ČOV Hamuliakovo“

Zmluva o združenej dodávke elektriny 10 – 12/2022

Dohoda o usporiadaní vzájomných práv a povinností v súvislosti s dodávkou a odberom elektriny v kalendárnom roku 2022

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. DR-2021-A-06068-000 / Rok 2022

Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu č. 5150242382 / Rok 2022

Rámcová dohoda o združenej dodávke EE č. ZDR-2021-A-06068-000

Rámcová dohoda o združenej dodávke EE č.5150242382

Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č.5150242382

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.19-06-LA1-01-A-00 - Dodatok č.2

Zmluva o združenej dodávke elektriny č.19-06-LA1-01-A-00 - Dodatok č.1

Zmluva na združenú dodávku zemného plynu 2020-2021

Plnenie zmluvy o dodávke elektriny č.15-08-LA1-02-A-08

Zmluva o združenej dodávke elektriny 2020-2021

Zmluva o poskytovaní služieb č 20-03-2019-GBS1 - Dodatok č.2

Zmluva o poskytovaní služieb č 20-03-2019-GBS1 - Dodatok č.1

Zmluva o poskytovaní služieb č 20-03-2019-GBS1

Čiastková zmluva na dodávku EE 2019

Čiastková zmluva na dodávku EE 2018

Čiastková zmluva na dodávku EE 2017

Čiastková zmluva na dodávku EE 2016

Plnenie zmluvy o dodávke elektriny č 15-08-LA1-02-A-06

Plnenie zmluvy o dodávke elektriny č 15-08-LA1-02-A-04

Plnenie zmluvy o dodávke elektriny č 15-08-LA1-02-A-01

Rámcová zmluva ZSE Energia ELGAS

Naloženie, odvoz a zhodnotenie stabilizovaného kalu

Faktúry 2024

Faktúry 2023

Objednávky 2024

Objednávky 2023