Kontakt

BIONERGY, a.s.

Adresa poštová:
Prešovská 48
826 09 Bratislava

Adresa kontaktná:
Strojnícka 34
(Vchod je z ulice Prúdová, zelená brána)
821 05 Bratislava-Ružinov

Link: Trasa (Google maps)

Manažér pre komunikáciu: Ing. Gabriela Kováčová
Tel.: 02/48 777 001
Email: gabriela.kovacova@bionergy.sk
Email: bionergy@bionergy.sk

IČO: 45 322 317

IČ DPH: SK2022938863

DIČ: 2022938863

BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK33 0200 0000 0026 8286 7451

www.bionergy.sk

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. oddiel: Sa, vložka č.4932/B

Vchod zo ulice Prudova