MediaCube

Kontakt

BIONERGY, a.s.

Adresa poštová:
Prešovská 48
826 09 Bratislava

Adresa kontaktná:
Sabinovská 10
821 02 Bratislava

www.bionergy.sk

Tel.: Sekretariát: 02/48 777 001
Email: bionergy@bionergy.sk

IČO: 45 322 317

IČ DPH:
SK2022938863

DIČ:
2022938863

BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
číslo účtu: SK330200000002682867451


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.4932/B